تبلیغات
نماز - آثار و پیام نماز عاشورا
جمعه 27 اسفند 1389

آثار و پیام نماز عاشورا

   نوشته شده توسط: علی اکبر حسینی آشتیانی    

- درس عبادت و بندگى
امام حسین علیه السلام و اصحابش درس عبادت و بندگى كامل را به بشریت آموختند، خیلى ها ادعا مى كنند ما خداوند را عبادت و بندگى مى كنیم ولى هنگام امتحان مردود مى شوند.
این شعار را مى دهیم ، اى كاش ما در كربلا بودیم ، امام حسین علیه السلام را یارى مى كردیم و سینه خود را سپر نماز قرار مى دادیم ، اما گویا واقعا اینطور هستیم . خود را امتحان كنیم .
2- اهمیت نماز اول وقت
سید الشهداء، در سخت ترین شرایط و در حین جنگ ، نماز را در اول وقت اقامه نموده و هیچ چیز نتوانست مانع نماز اول وقت ایشان شود، نمى گوید اول جنگ و بعد نماز، او این درس را از پدر بزرگوارش على علیه السلام آموخت . كه روزى در جنگ صفین حضرت على علیه السلام در حالى كه مشغول جنگ بود مرتب به خورشید نگاه مى كرد، ابن عباس عرض كرد: یا امیرالمومنین ! این چه كارى است كه شما انجام مى دهید؟
حضرت فرمود: نگاه مى كنم تا موقع فرا رسیدن ظهر، نماز را (در اول وقت ) بخوانم .
ابن عباس گفت : آیا حالا وقت نماز است ؟ ما مشغول جنگ هستیم .
حضرت فرمود: مگر ما براى چه چیزى مى جنگیم ؟ به درستى كه ما براى نماز جنگ مى كنیم .
ابن عباس گفت : نماز شب على علیه السلام حتى در لیلة الهریر هم ترك نشد
بیاییم مثل اصحاب امام حسین عمل كنیم ، هنگام ظهر بشتابیم به سوى نماز، و نماز را به یاد بیاوریم تا مشمول دعاى امام حسین علیه السلام شویم : ذكرت الصلوة جعلك الله من المصلین الذاكرین ؛ نماز را یاد كردى خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد
3- اقامه نماز
اقامه نماز اشاره به این است كه نه تنها خودشان نماز مى خوانند بلكه كارى مى كنند كه این رابطه محكم با پروردگار همچنان و در همه جا برپا باشد. در زیارت نامه امام حسین علیه السلام مى خوانیم .
اشهد انك قد اقمت الصلوة و اتیت الزكوة ؛ گواهى مى دهم كه با كشته شدنت نماز را برپا كردى .)) و در زیارت مخصوص آن حضرت آمده است كه سلام بر تو اى فرزند گرامى پیامبر! گواهى مى دهم كه تو نماز را آن چنان كه حقیقت آن مى باشد به پا داشتى و زكات را پرداختى و به حق و حقیقت فرا خواندى و از تباهى و ناپسندى ها نهى كردى و قرآن را چنانكه باید تلاوت نمودى و در راه خدا چنانكه شایسته بود جهاد كردى

او به راستى نماز را به صورت بى نظیرى به پا داشت ، به گونه اى كه مخصوص او بود و نه دیگرى .
4- برپایى نماز جماعت
سالار شهیدان ، در سرزمین با همه مشكلات و در مقابل چند هزار دشمن و ناله هاى زن و بچه ها، نماز جماعت را اقامه كرد، امام مى توانست نماز را كنار فرزندانش در داخل خیمه به فرادى بخواند، و بعد به میدان برود، و در ضمن از تیرهاى دشمن نیز محفوظ مى ماند و چند لحظه اى را هم كنار فرزندانش لذت مى برد؛ ولى امام ، نماز جماعت را ترجیح داد و آن را در مقابل دشمن برپا نمود و یكى از اصحابش سینه خود را سپر قرار داد و به خاطر نماز به شهادت رسید.
5- محافظت بر نماز
نمازگزار در هر شرایطى چه در حالت عادى و یا خطر، از نماز باید محافظت كند، امام حسین علیه السلام و اصحابش از ستون دین یه خوبى پاسدارى كردند و در پایان جان خود را فداى نماز نمودند تا اسلام باقى بماند.
مروى است حضرت حسین علیه السلام پس از پایان نماز اصحاب را به جهاد ترغیب كرد و سپس فرمود: این بهشت است كه درهایش باز شده و...........

- درس عبادت و بندگى
امام حسین علیه السلام و اصحابش درس عبادت و بندگى كامل را به بشریت آموختند، خیلى ها ادعا مى كنند ما خداوند را عبادت و بندگى مى كنیم ولى هنگام امتحان مردود مى شوند.
این شعار را مى دهیم ، اى كاش ما در كربلا بودیم ، امام حسین علیه السلام را یارى مى كردیم و سینه خود را سپر نماز قرار مى دادیم ، اما گویا واقعا اینطور هستیم . خود را امتحان كنیم .
2- اهمیت نماز اول وقت
سید الشهداء، در سخت ترین شرایط و در حین جنگ ، نماز را در اول وقت اقامه نموده و هیچ چیز نتوانست مانع نماز اول وقت ایشان شود، نمى گوید اول جنگ و بعد نماز، او این درس را از پدر بزرگوارش على علیه السلام آموخت . كه روزى در جنگ صفین حضرت على علیه السلام در حالى كه مشغول جنگ بود مرتب به خورشید نگاه مى كرد، ابن عباس عرض كرد: یا امیرالمومنین ! این چه كارى است كه شما انجام مى دهید؟
حضرت فرمود: نگاه مى كنم تا موقع فرا رسیدن ظهر، نماز را (در اول وقت ) بخوانم .
ابن عباس گفت : آیا حالا وقت نماز است ؟ ما مشغول جنگ هستیم .
حضرت فرمود: مگر ما براى چه چیزى مى جنگیم ؟ به درستى كه ما براى نماز جنگ مى كنیم .
ابن عباس گفت : نماز شب على علیه السلام حتى در لیلة الهریر هم ترك نشد
بیاییم مثل اصحاب امام حسین عمل كنیم ، هنگام ظهر بشتابیم به سوى نماز، و نماز را به یاد بیاوریم تا مشمول دعاى امام حسین علیه السلام شویم : ذكرت الصلوة جعلك الله من المصلین الذاكرین ؛ نماز را یاد كردى خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد
3- اقامه نماز
اقامه نماز اشاره به این است كه نه تنها خودشان نماز مى خوانند بلكه كارى مى كنند كه این رابطه محكم با پروردگار همچنان و در همه جا برپا باشد. در زیارت نامه امام حسین علیه السلام مى خوانیم .
اشهد انك قد اقمت الصلوة و اتیت الزكوة ؛ گواهى مى دهم كه با كشته شدنت نماز را برپا كردى .)) و در زیارت مخصوص آن حضرت آمده است كه سلام بر تو اى فرزند گرامى پیامبر! گواهى مى دهم كه تو نماز را آن چنان كه حقیقت آن مى باشد به پا داشتى و زكات را پرداختى و به حق و حقیقت فرا خواندى و از تباهى و ناپسندى ها نهى كردى و قرآن را چنانكه باید تلاوت نمودى و در راه خدا چنانكه شایسته بود جهاد كردى

او به راستى نماز را به صورت بى نظیرى به پا داشت ، به گونه اى كه مخصوص او بود و نه دیگرى .
4- برپایى نماز جماعت
سالار شهیدان ، در سرزمین با همه مشكلات و در مقابل چند هزار دشمن و ناله هاى زن و بچه ها، نماز جماعت را اقامه كرد، امام مى توانست نماز را كنار فرزندانش در داخل خیمه به فرادى بخواند، و بعد به میدان برود، و در ضمن از تیرهاى دشمن نیز محفوظ مى ماند و چند لحظه اى را هم كنار فرزندانش لذت مى برد؛ ولى امام ، نماز جماعت را ترجیح داد و آن را در مقابل دشمن برپا نمود و یكى از اصحابش سینه خود را سپر قرار داد و به خاطر نماز به شهادت رسید.
5- محافظت بر نماز
نمازگزار در هر شرایطى چه در حالت عادى و یا خطر، از نماز باید محافظت كند، امام حسین علیه السلام و اصحابش از ستون دین یه خوبى پاسدارى كردند و در پایان جان خود را فداى نماز نمودند تا اسلام باقى بماند.
مروى است حضرت حسین علیه السلام پس از پایان نماز اصحاب را به جهاد ترغیب كرد و سپس فرمود: این بهشت است كه درهایش باز شده و جوى هایش متصل و میوه هایش رسیده و قصرهایش زینت شده است و بچه ها و حورى هایش جمع شده اند و این رسول الله و شهدایى است كه با او كشته شده اند و پدر و مادرم نیز هستند كه انتظار قدوم شما را دارند و شما را بشارت مى دهند و آنها مشتاق شما هستند از دینتان حمایت كنید و از حرم رسول خدا و امامتان و پسر و دختر پیامبرتان دفاع نمایید. چرا كه خدا شما را امتحان كرده ، شما در جوار جد ما هستید و نزد ما بزرگوارید، دفاع كنید خداوند شما را خیر دهد.
6- ترویج نماز
 هم براى دشمن ، هم براى اصحابش ، و هم براى آیندگان درس نماز داد، امام در حالى كه خودش و اصحابش و فرزندانش ‍ تشنه بودند، از دشمن در خواست آب نكرد، ولى براى نماز و مناجات یك شب مهلت خواست .
از این در خواست امام علیه السلام مى توان به اهمیت نماز و دعا و نیایش و تلاوت قرآن پى برد كه آن حضرت تا آنجا به این مسائل علاقه دارد كه از دشمن ناجوانمردش در خواست مهلت مى كند تا یك شب دیگر از عمر خویش را با این اعمال بگذارند و چرا چنین نباشد كه حسین علیه السلام براى ترویج و زنده ساختن نماز و قرآن و سفار الهى به اینجا آمده است و مناجات و نیایش با پروردگار بهترین و لذت بخش ترین دقایق زندگى اوست و باید هر ملتى كه براى خدا قیام مى كند، همین اعمال را شعار و ملاك عمل خویش قرار بدهد.
7- درس عمل به آیات نماز
خداوند سبحان آیات فراوانى در مورد نماز در قرآن بیان نموده و عمل به آن واجب است و سبب رستگارى انسان مى شود.
8- درس احیاى اذان
امام در آن بحبوحه اذان گفتن را فراموش نمى كند، و شعار توحید را یك بار در گوش ها و دل ها زنده مى كند و همانقدر پیامبر به بلال مى فرمود: ((یا بلال فارحنا بالصلاوة ؛ اى بلال ! خوشحال كن ما را به نماز.)) به خاطر مى آورد، و هنگام ظهر امام ، به فرزندش مى گوید اذان بگو.
9- درس آزادى نماز و نمازگزار
امام معتقد بود انسان آزاد آفریده شده و دیگران حق ندارند او را بنده خود سازند خود او نیز این حق را ندارد كه خود را برده دیگران سازد، نماز در كربلا، نشانگر آزادى امام و یارانش بود. هم نماز و هم نمازگزار آزاد است .
احدى نمى تواند جلو نماز و نمازگزار را بگیرد. امام به دشمنان نشان داد كه شما اسیر نفس و دنیا هستید.
10- استعانت از نماز
حسین بن على علیه السلام پس از نماز صبح در روز  آرى ، پس از نماز صبح ! دو نكته را تذكر مى دهد: یكى اصل كشته شدن كه به امر پروردگار است و دیگرى پایدارى و استقامت در برابر دشمن كه هر دو نكته با نماز ارتباط مستقیم دارد، زیرا اگر در قرآن مجید حكم نماز در آیات متعدد آمده و نماز یكى از علائم اسلام و ایمان است ، در شرایط خاص جنگ و جهاد و حتى در آن مرحله اى كه شكست ظاهرى و كشته شدن ، قطعى و مسلم است طبق فرمان الهى واجب است و اگر احیانا كسانى نماز بخوانند و حكم جهاد را فراموش كنند از مصادیق كسانى خواهند گردید كه قرآن مجید با تعبیر ((نومن ببعض و نكفر ببعض )) نكوهش مى كند.
و اما روح استقامت و پایدارى در جهاد نیز باید از همان نماز و ارتباط با پروردگار به دست بیاید و از عبادت و معنویت مدد و نیرو بگیرد كه :
و استعینوا بالصبر و الصلوة
11- درس هدفدارى
ارزش وجودى هر انسان به ارزش هدف او بستگى دارد، امام به همه نشان داد كه هدف ما خدا است و هدف ما احیاى روح و حقیقت نماز است امام در قتلگاه هدف خدایى خود را در نظر داشت.
12- درس رمز و راز موفقیت
امام حسین چگونه پیروز شد، باید گفت یكى از عوامل مهم آن ، نماز و عبادت و اخلاص و دعاى امام و یارانش بود. همانطور در دوران جنگ تحمیلى رزمندگان اقتداء به امام حسین كردند.
13- شهادت در حال نماز
حضرت سید الشهداء علیه السلام به برادرش فرمود كه : اگر من به لانه حیوانات پناه ببرم بنى امیه بر من دست پیدا مى كنند. مى داند كه او را مى كشند و جناب امیرالمومنین علیه السلام مى دانست او را شهید مى كنند، من عالم مى دانم كه مرا مى كشند حالا كه مى داند خوب چرا توى خانه ؟ چرا توى دهلیز؟ چرا توى یك بیابانى بى اطلاع ؟ خوب . حالا كه مرا مى كشند طورى كشته و شهید شوم كه خون من هدر نرود، مظلومیت من برملا بشود، آنها كه بالاخره على علیه السلام را مى كشتند؛ لذا مى رود به مسجد، اگر مسجد هم نمى رفت آن شب او را مى كشتند.
به یك وجه دیگر چه بهتر كه حقانیتشان را بر مردم معلوم كنند، در مسجد سر نماز (مسجد ماءمن مردم است ) كه قساوت و شقاوت را خوب برساند این را اختیار كرد، این مسیر را برگزیده است . نباید گفت چرا على امیرالمومنین تن به تهلكه داده چرا؟ قرآن كه مى فرماید: لا تلقوا بایدیكم الى التهلكة .
انسان بالاتر از این حرف هاست .
اینها دست از امام حسین برنمى داشتند به هر طریقى او را مى كشتند، ولى امام جهاد و شهادت را اختیار كرد، و در میدان جهاد، درس استقامت و آزادى و شهادت و بندگى و معنویت و مناجات و عبادت و برپایى نماز براى تمام انسان ها داد.
نماز حقیقى را امام در شب ، صبح و ظهر عاشورا به تصویر كشید، اگر چه فیلمبردار آنجا نبود، ولى انسان با چشم بینا مى تواند الان هم ببیند چونكه آنها حق بودند و حق هم نابود شدنى نیست ، تا ابد این فیلم نماز كربلا زنده و پایدار است .
در قیامت خداوند تمام صف را به عالم محشر نشان مى دهد، واقعا ركوع و سجود امام دیدنى است . واقعا آنها چقدر قسى القلب بودند، كه به قلب نماز و به قلب نمازگزار تیر زدند.
دشمنان با این كار ثابت كردند كه نمازگزار واقعى نیستند، بلكه نمازگزار واقعى امام حسین و یارانش مى باشند، اگر آنها نمازگزار واقعى بودند به نماز و نمازگزار تیر نمى زدند.
14- درس امانت دارى
امام به ما آموخت كه نماز امانت الهى است ، انسان باید به نحو احسن از آن امانتدارى كند.
هنگامى كه وقت نماز مى شد على علیه السلام به خود مى پیچید، مى لرزید به او مى گفتند: اى امیر المومنین ! تو را چه شده است ؟
مى فرمود: وقت اداى امانتى رسیده است كه خداوند آن را بر آسمان ها و زمین و كوه ها عرضه كرد و آنها از تحمل آن ابا كردند و از آن بیمناك شدند
15- درس احترام به مقدسات
نماز عبادتى مقدس و ارزنده است و حسین علیه السلام به ما درس داد كه چگونه در برابر این مقدسات باید موضع داشت . او در روز نهم محرم جنگ را به تاءخیر انداخت و به دشمن پیام داد كه من نماز و قرآن را دوست دارم شبى را به من مهلت دهید! در روز عاشورا او مى توانست نماز را در میان خیمه ها بخواند و حتى آرامش نسبى براى خانواده خود فراهم كند و دیدید كه در وسط میدان در میان تیرها و سنگ اندازى ها نماز را به اتمام رسانید و نشان داد كه نماز در حین جنگ هم تعطیل بردار نیست .
16- درس اخلاص
امام حسین علیه السلام به ما درس اخلاص داد، كارى كه انسان براى خدا مى كند باید خالصانه و با قصد قربت باشد، خلوص حسین خلوص ‍ بى شائبه و به دور از هرگونه ریب بود.
در هدف او ذره اى ریا آوازه گرى و خود خواهى و خودبینى نمى بینیم او براى خدا قیام كرد و تنها رضاى او را طلبید و در این طلب راست گفت و به صواب عمل كرد.
همین خلوص و اخلاص حسین بود كه كارسازى كرد و نام او را تا حال زنده داشته و از این پس نیز زنده خواهد داشت و همین اخلاص و قصد قربت بود كه خون او را خون خدا كرد و تربت او موجب شفاء شد و او به همین خاطر ثارالله است .
نماز او سراسر خلوص بود، اگر چه در میدان جنگ ، و در مقابل جمعیت بود، نماز او چه آشكار عین هم است ، در همه حال او را مى بیند. امام مصداق این آیه بود:
قل ان صلاتى و نسكى و محیاى و مماتى لله رب العالمین
17- درس شب زنده دارى
امام حسین علیه السلام در میدان جنگ هم سحرخیزى و شب زنده دارى را به ما آموخت ، یك شب جنگ را به تاخیر انداخت ، كه با نماز شب و سحرخیزى وداع كند، شب عاشورا، در خیمه ها تماشایى بود، امام و یارانش در دل شب با معبود خود مناجات مى كردند.
امام چقدر عاشق نماز شب است ، در آخرین وداع او در روز عاشورا به خواهرش مى فرماید: خواهرم ! در شب مرا فراموش مكن و در آن هنگام برایم دعا كن.
18- درس غیرت دینى
او به ما درس داد كه چگونه از دین و قرآن و نماز دفاع كنیم ، و در مقابل تیرهاى دشمن نماز را برپا كردند و از هیچ چیز نترسیدند، و به هر شكلى نماز را خواندند. رزمندگان ما در دوران جنگ تحمیلى به مولایشان  اقتدا كردند.
19- حتى در جنگ ، نماز ترك نشد
حتى در میدان جنگ به ما گفتند، اصل عبادت ولو به صورت نماز خوف را فراموش نكنید، اینكه نماز مسافر شكسته است اصلش در قرآن كریم در مورد نماز خوف رزمندگان است ، در میدان جنگ و در حال حمله چگونه نماز بخوانند، از مكتب عاشورا درس نماز مى گیریم ، كه انسان در هر صورتى باشد نماز از او برداشته نمى شود.
امام در مقابل تیرهاى دشمن نماز را اقامه نمودند، تا براى آیندگان درس ‍ باشد. نماز نشانگر اطاعت عبد از معبود و عاشق از معشوق است . و تمامى این درجات از عبادت یعنى اخلاص در بندگى در نماز تبلور مى یابد. اگر قرار بر این باشد كه در لحظات سخت و جانفرسایى چون جنگ نماز انسان ترك شود این دیگر اطاعت از نفس اماره است . و حتى اگر این جنگ بر مبناى دفاع از كیان و سرزمین اسلامى صورت گرفته باشد بدون نماز ارزشى نخواهد داشت ؛ و عینا به معناى نفى اولین پایه از فروع دین است .
20- درس در همه حال به یاد خدا بودن
امام حسین علیه السلام به ما آموخت كه در بحرانى ترین حالات و پیشامدها یاد خدا باشیم ، و با یاد او كه به دل ها آرامش مى بخشد آرامش ‍ قلب پیدا نموده و این اطمینان قلبى را به یاران و خانواده اش نیز منتقل كرد، خطبه هایش با نام و یاد خداست ، امام در روز عاشورا در اوج سختى ها یك لحظه از یاد خدا غاقل نبود و پیوسته نام آن محبوب را بر زبان جارى مى كرد و به واسطه ذكر آن محبوب قطره وجودش را به دریاى الهى متصل مى ساخت . در روایت آمده كه روز عاشورا امام حسین پیوسته و مداوم خدا را یاد مى كرد و مى گفت :
لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم .
21- درسى به پیكارگران در راه حق
این بود راه و رسم حسین بن على علیه السلام و یارانش در روز عاشورا كه ((نماز)) همه مسائل را تحت الشعاع قرار مى دهد و آن حضرت به هنگام نماز همه چیز را فراموش مى كند و از دشمن خونخوارش درخواست آتش ‍ بس مى نماید.
و این درسى است به همه پیكارگران در راه حق ، درسى است كه پدر ارجمندش امیر مومنان علیه السلام در صفین و در بحبوحه جنگ به پیروانش یاد مى دهد، آنگاه كه ابن عباس دید آن حضرت مراقب و منتظر وقت نماز است ، سوال نمود: یا امیرالمومنین ! مثل اینكه نگران مطلبى هستید؟

فرمود: آرى ! مراقب زوال شمس و داخل شدن وقت نماز ظهر مى باشم .
ابن عباس گفت : ما در این موقع حساس نمى توانیم دست از جنگ برداریم و مشغول نماز گردیم .
امیر مومنان علیه السلام در پاسخ وى فرمود: ((انما قاتلناهم على الصلوة ))؛ ما براى نماز با آنان مى جنگیم )).
آرى ! در جنگ صفین نماز صفین نماز شب على علیه السلام نیز ترك نمى گردید و حتى در لیلة الهریر
22- دفاع از نماز و نمازگزار
یكى از درس هاى آموزنده نهضت سالار شهیدان حضرت حسین بن على علیه السلام پیوند آن با عبادت و نماز است ، به گونه اى كه ظهر خونین عاشورا براى همیشه ، همراه با كلمه نورانى در خاطر تاریخ مانده است و یكى از شهداى كربلا نیز در هنگامى به شهادت رسید كه از امام حسین علیه السلام محافظت مى كرد تا آن اسوه نمازگزاران نماز بخواند. این درس است كه اهمیت نماز را بیان مى كند و غفلت از آن هرگز روا نیست .

Cialis canada
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:33 ق.ظ

Beneficial info. Kudos!
cialis with 2 days delivery cialis per paypa tadalafil 20mg buy cialis online cialis 5 mg cialis uk next day tadalafilo walgreens price for cialis cialis generico en mexico cialis e hiv
Cialis canada
دوشنبه 9 مهر 1397 06:08 ق.ظ

Thanks a lot, Valuable stuff!
cialis generisches kanada cialis 50 mg soft tab cialis 5mg billiger cialis great britain cialis generico online trusted tabled cialis softabs cialis farmacias guadalajara we recommend cheapest cialis precios de cialis generico calis
top rated canadian pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 07:30 ق.ظ

Wow plenty of beneficial tips!
north west pharmacies canada pharmacy near me canadian pharmacy no prescription canadian drug canada medications buy are canadian online pharmacies safe cialis canadian pharmacy online pharmacies tech school canadian pharmacies without an rx online drug store
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:23 ق.ظ

Nicely expressed certainly! .
cialis rezeptfrei cialis 5 mg cialis generico milano prices on cialis 10 mg cialis rckenschmerzen cialis 10 doctissimo generic cialis pro cialis generic cialis daily dose generic tadalafil 5mg
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:19 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
canadian pharmacy viagra brand reputable canadian prescriptions online drugstore online reviews online pharmacies legitimate drugstore online reviews how safe are canadian online pharmacies candida viagra online pharmacies tech school canadian pharmacies without an rx northwest pharmacies
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:25 ب.ظ

Whoa many of helpful advice.
do you need a prescription to buy viagra how to buy viagra online uk buy viagra brand online uk online pharmacy viagra buy discount viagra buy viagra 25mg buy viagra cheapest sildenafil prices uk buy generic viagra online cheap safe buy viagra online
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:50 ق.ظ

You actually revealed this fantastically.
cialis venta a domicilio best generic drugs cialis cialis 30 day sample cialis for bph pastillas cialis y alcoho warnings for cialis tadalafil generic acheter cialis kamagra cipla cialis online comprar cialis navarr
buy viagra online no prescription uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:50 ق.ظ

Fantastic info. Appreciate it.
buy viagra soft get a prescription online for viagra can i buy viagra without a prescription generic viagra online usa cheap online pharmacy uk pharmacy viagra where can i purchase viagra online sildenafil citrate purchase viagra online uk vigara
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:13 ب.ظ

Wonderful facts, Thank you.
cialis prezzo in linea basso cialis herbs enter site very cheap cialis cialis 10 doctissimo cialis herbs buy name brand cialis on line cialis for sale only now cialis 20 mg cialis generika cialis for sale
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 11:26 ق.ظ
Pretty! This has been an extremely wonderful article.
Many thanks for providing this info.
Discount viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:59 ق.ظ

With thanks. Lots of postings.

online pharmacy order buy viagra pfizer how to get cheap viagra how can i order viagra online viagra usa where i can buy viagra buy viagra no rx where to buy viagra safely online where to buy viagra online uk cost of viagra
Generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:37 ب.ظ

You actually explained that really well!
we choice free trial of cialis canadian drugs generic cialis cialis with 2 days delivery cialis 5 mg funziona click here cialis daily uk we choice free trial of cialis tadalafil 20 mg il cialis quanto costa cialis daily new zealand cialis billig
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:29 ب.ظ
داستان خنده دار وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟ مراقب باش!
world tanks blitz hack
چهارشنبه 27 دی 1396 10:23 ب.ظ
مطمئنا چیز زیادی در مورد این موضوع باید بدانید. واقعا دوست دارم
همه چیزهایی که شما ساخته اید
shaunnacamerano.hatenablog.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:51 ب.ظ
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I will
return yet again since i have book marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich
and continue to help others.
greedycushion6688.jimdo.com
شنبه 14 مرداد 1396 08:27 ق.ظ
I'm curious to find out what blog platform you are working with?
I'm having some small security problems with my latest site and I'd like to
find something more safeguarded. Do you have any solutions?
Dolly
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:50 ب.ظ
I visited several sites except the audio feature for
audio songs present at this website is genuinely excellent.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 01:10 ب.ظ
Greetings, There's no doubt that your web site could
be having internet browser compatibility problems. When I look at
your website in Safari, it looks fine however,
when opening in IE, it's got some overlapping issues.
I just wanted to give you a quick heads up!
Besides that, great website!
شنبه 18 آبان 1392 10:39 ق.ظ
عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر