تبلیغات
نماز - نماز جماعت، ثواب، فضیلت، نکوهش ترک کنندگان و توصیه هایی به نمازگزاران

اجر ، پاداش و ثواب  فراوان نماز جماعت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : صلاه الرجل فی جماعه ، خیر من صلاته فی بیته أربعین سنه . قیل یا رسول الله ! صلاه یوم ؟ فقال : صلاه واحده ؛

نمازی که شخص با جماعت می خواند بهتر است از این که در خانه اش چهل سال نماز بگزارد . گفته شد ای رسول خدا ! نماز یک روز بهتر از نماز چهل است؟ فرمود : یک نماز

. مستدرک الوسائل ، ج 6 ، ص 446 به نقل از سایت راسخون

 

و همچنین حدیث جالبی در بیان فضیلت نماز جماعت است که قسمتی از آن ‏در رساله‏های عملیه هم ذکر شده است. ترجمه تمام حدیث چنین است: 

اگر اقتدا کننده ۱ نفر باشد، پاداش ۱۵۰ نماز داده می‏شود. 

اگر اقتدا کننده ۲ نفر باشد، پاداش ۶۰۰ نماز داده می‏شود. 

اگر اقتدا کننده ۳ نفر باشد، پاداش ۱۲۰۰ نماز داده می‏شود. 

اگر اقتدا کننده ۴ نفر باشد، پاداش ۲۴۰۰ نماز داده می‏شود. 

اگر اقتدا کننده ۵ نفر باشد، پاداش ۴۸۰۰ نماز داده می‏شود. 

اگر اقتدا کننده ۶ نفر باشد، پاداش ۹۶۰۰ نماز داده می‏شود. 

اگر اقتدا کننده ۷ نفر باشد، پاداش ۱۹۲۰۰ نماز داده می‏شود. 

اگر اقتدا کننده ۸ نفر باشد، پاداش ۳۶۴۰۰ نماز داده می‏شود. 

اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت ‏به ۱۰ نفر رسیدند، پاداش‏۷۲۸۰۰ نماز دارد.  

ولی، همین که عدد افراد از ده نفر گذشت، اگر تمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند.

مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۸۷، رساله حضرت امام، مسئله ۱۴۰۰. 

 

قال رسول الله – صلی الله علیه و اله:

و من مشی الی مسجد یطلب فیه الجماعه کان له بکل خطوه سبعون الف حسنه، و یرفع له من الدرجات مثل ذلک، فان مات و هو علی ذلک و کل الله به سیعین الف ملک یعودونه فی قبره و یبشرونه و یونسونه فی وحدته و بستغفرون له حتی یبعث ؛

 

کسی که به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد گام بر می دارد . خداوند متعال در مقابل هر گامی که بر می دارد هفتاد هزار حسنه به او پاداش می دهد و به همین میزان نیز درجات وی بالا خواهد رفت و اگر درچنین حالی بمیرد ؛ خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را مامور می نماید تا در قبر به دیدار او رفته ، وی را بشارت دهندو در تنهایی قبر انیس او باشند و تا روز قیامت برایش طلب آمرزش کنند.

مکارم الاخلاق ج۲ ص ۳۷۵

 

حضور در نماز جماعت با قصد پاک

پیامبر (ص ) :من اتی الجماعة ایمانا واحتسابا استأنف العمل

کسی  که در نماز جماعت با ایمان و قصد پاک و خشنودی خداداخل شود،اعمال خود را از سر گیرد. (کنایه از این است که گناهان گذشته اش بخشیده می شود).

به نقل از سایت تبیان ( ثواب الاعمال ، ص 87 )

 

نماز جماعت سبب ورود به بهشت

پیامبر (ص ) :فما من مؤمن مشی الی الجماعة الا خلف الله علیه اهوال یوم القیامة ، ثم یأمر به الی  الجنة

پس مؤمنی نیست که در راه نماز جماعت قدم بردارد مگر این که خداوندتبارک و تعالی  ترس وهراس روز قیامت را برای او سبک می گیرد، سپس او راامر می کند به ورود به بهشت .

به نقل از سایت تبیان ( وسائل الشیعه ، ج 5، ص 372 )

 

استجابت دعا

پیامبر (ص ) :ان الله یستحیی  من عبده اذا صلی فی جماعة ثم سأله حاجة ان ینصرف حتی یقضیها

زمانی که بنده ای  نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حیاء می کند، وهنگامی  که از او طلب حاجت کرد، منصرف نشود، مگراین که حاجتش رابرآورد.

به نقل از سایت تبیان ( بحار الانوار، ج ,88 ص 4 )

 

شفاعت پاداش نماز جماعت

پیامبر (ص ) :ان الله وعد ان یدخل الجنة ثلاثة نفور بغیرحساب و یشفع کل واحد منهم فی ثمانین الفا، المؤذن و الامام ، و رجل یتوضا ثم یدخل المسجد فیصلی فی  الجماعة

همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب واردبهشت شوند، و هریک از این سه گروه (روز قیامت ) می توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت کنند وآنها عبارتند از: 1- مؤذن . 2- امام جماعت . 3- کسی که وضو بگیرد،سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد.

 به نقل از سایت تبیان ( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 488 )

 

عبور از صراط

پیامبر (ص ) :و من حافظ علی الجماعة حیثما کان مر علی الصراطکالبرق الخاطف اللامع فی اول زمرة مع السابقین

کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق سریع ودرخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد.

 به نقل از سایت تبیان ( ثواب الاعمال ، ص 343 )

 

خشنودی خداوند

پیامبر (ص ) :ثلاثة یضحک الله الیهم : الرجل اذاقام باللیل یصلی و القوم اذا صفوا فی الصلاة ، و القوم اذا صفوا فی قتال العدو

سه گروهند که خداوند از آنان خشنود است :1- کسی که نماز شب می خواند.2- جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند.3- دسته ای که در برابردشمن در راه خدا صف آرایی  کرده اند.

 به نقل از سایت تبیان ( ثواب الاعمال ، ص 96 )

 

فضیلت تکبیر اول

پیامبر (ص ) :التکبیرة الاولی مع الامام خیر من الدنیاو ما فیها

تکبیر اول را با امام جماعت گفتن بهتر است از دنیا و آنچه در آن است .

 به نقل از سایت تبیان ( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص .488 بحار الانوار، ج ,88 ص 15 )

 

نمازهای پنج گانه با جماعت

پیامبر (ص ) :من صلی  الخمس فی الجماعة وحافظ علی الجمعة فقد اکتال الاجر بالمکیال الاوفی و قال تعالی : "ثم یجزیه الجزاءالاوفی "

کسی که نماز پنج وقت خود را به جماعت بخواند و به نماز جمعه حاضرشود،پس به تحقیق اجر خود را به حد کافی دریافت کرده است . سپس رسول خدا (ص ) این آیه کریمه را تلاوت فرمود: "پس جزا داده شود بر آن ، جزای کاملتر".

 به نقل از سایت تبیان ( جامع احادیث الشیعه ، ج 6، ص 386 )

نماز با جماعت

پیامبر (ص ) :لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لاتوهما ولو حبوا

اگر بدانند آنچه را که در خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت هست به آن می آیند، هر چند با زانوها و دستها باشد، مانند راه رفتن کودک با نشستن گاه خود.

 به نقل از سایت تبیان ( اصول وافی ، ج 2، ص 149 )

آفات بی نظمی در نماز جماعت

پیامبر(ص ) :کان رسول الله - صلی الله علیه و اله - یمسح مناکبنا فی الصلوة و یقول :استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم

رسول خدا (ص ) شانه های نمازگزاران را در نماز جماعت می گرفت و منظم می کرد، ومی فرمود: مساوی و منظم باشید، نامنظم و جدا از هم نباشید که قلبهای شما از یکدیگرجدا می شود.

 به نقل از سایت تبیان ( جامع احادیث الشیعه ، ج 6 ، ص 470 )

محافظت بر صف اول

پیامبر (ص ) :و من حافظ علی الصف الاول و التکبیرة الاولی لا یؤذی مسلما اعطاه الله من الاجر ما یعطی المؤذنون فی الدنیا و الاخرة

کسی که محافظت و مداومت بر صف اول و تکبیر اول نماید، و مسلمانی  رااذیت نکند، خداوند به او اجری معادل اجری که مؤذن در دنیا و آخرت دریافت می کند، عطاخواهد کرد.

به نقل از سایت تبیان ( وسائل الشیعه ، ج 5، ص 387 )

صف اول نماز جماعت

قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: ان الله و ملائکته یصلون علی الذین یصلون الصوف الاول.

پیامب رخدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا و فرشتگانش بر کسانی که صفهای اول –نماز جماعت- را بهم پیوند می دهند، درود می فرستند

کنزالعمال، ج7، ص 633. به نقل از سایت راسخون

 

چگونگی صف بستن در نماز جماعت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): استووا تستوقلوبکم و تماسوا تراحموا.

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: صفهای نماز جماعت را هماهنگ و تنظیم نمائید تا دلهایتان متعادل شود و شانه ها در تماس با هم باشد، تا مهربانی افزوده شود.

کنزالعمال، ج7، ص 623. به نقل از سایت راسخون

 

برتری خاص نماز جماعت صبح

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: لان اصلی الصبح فی جماعه احب الی من ان اصلی لیلتی حتی اصبح.

اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم، در نظرم محبوب تر از عبادت و شب زنده داری تا صبح است.

کنزالعمال، ج8، ص 22792. به نقل از سایت راسخون

 

رعایت حال نمازگزاران در نماز جماعت

قال علی (علیه السلام): و قد سئلت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حین وجهنی الی الیمن کیف اصلی بهم؟ فقال صل بهم کصلوه اضعفهم و کن بالمؤمنین رحیما.

هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مرا به سوی یمن می فرستاد، از ایشان پرسیدم: چگونه با آنان نماز بخوانم؟ آن حضرت فرمود؟ نمازی بخوان همچون نمازی که ناتوان ترین آنها می خواند و نسبت به مؤمنان رحیم و مهربان باش.

نهج البلاغه، نامه 52.به نقل از سایت راسخون

و همچنین

قال علی (علیه السلام): آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی اءن قال: یا علی! اذا صلیت فصل صلوة اءضعف من خلفک و لا تتخذن مؤذنا یاءخذ علی اءذانه اءجرا.

آخرین لحظه ای که از محبوب دلم حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) جدا شدم، به من فرمود: یا علی! چون با مردم نماز خواندی، نماز ناتوان تری کسی را که پشت سرت قرار گرفته بجای آور. و مؤذنی را که برای اذان گفتن مزد دریافت کند به کار اذان مگمار

محجه البیضاء، ج2، ص 12. به نقل از سایت راسخون

و همچنین

پیامبر (ص ) :انی لأکون فی  الصلوة فاسمع بکاء الصبی فاخفف مخافة ان اشق علی  امه

من گاهی در حال نماز که هستم صدای گریه کودکی رامی شنوم و نماز راسبک و کوتاه می کنم، چرا که می ترسم مادرش را به رنج افکنم .

 به نقل از سایت تبیان ( کنز العمال ، ج 7، ص ,601 حدیث 20455 )

 

مواظبت بر نماز جماعت

عبدالله بن عباس روایت می کند که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «من سمع المنادی فلم یمنعه من اتباعه عذر – قالوا: و ما العذر؟ - قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التی صلی»

کسیکه أذان را شنید و در إجابت کردن آن عذری او را منع نکرد، -گفتند عذر مانند چه؟ فرمود: مانند ترس از دشمن، و یا مرض؛- نماز او قبول نمی شود.

سنن أبی داود، ج1، ص 164. به نقل از سایت راسخون

و

همچنین در حدیث دیگری روایت می کند که آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «من سمع النداء فلم یأته فلا صلاة له إلا من عذر»

کسیکه أذان را بشنود ولی به نماز جماعت حضور نیابد نماز از او قبول نمی شود، مگر اینکه عذر داشته باشد.

وسائل الشیعه، ج55، ص 375. به نقل از سایت راسخون.

و

 از أبی الدرداء (رض) روایت است که فرمود از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می فرمود:

«ما من ثلاثه فی قریه و لا فی بدو لا تقام فیهم الصلاه الا قداستحوذ علیهم الشیطان فعلیکم بالجماعه فانما یاکل الذنب من الغنم القاصیه»

هر سه نفری که در قریه و یا بادیه نشینی باشند و نماز جماعت را بر پا نکنند، کسانی هستند که شیطان بر دل آنان سخت احاطه کرده، پس بر شماست که به جماعت حاضر شوید، زیرا گرگ همیشه گوسفندی را که از چوپان دور شده می خورد.

صحیح سنن النسائی حدیث 8461/ 281. به نقل از سایت راسخون

 

آثار نماز جماعت

پیامبر (ص ) :من صلی اربعین یوما جماعة یدرک التکبیرة الاولی ، کتب له برائتان برائة من النارو برائة من النفاق

کسی که نماز خود را با جماعت و با درک تکبیر اول نماز، چهل روز انجام دهد، خداوند دو برائت را برای او مقرر می سازد: 1- برائت از آتش دوزخ .2- برائت از نفاق .

 به نقل از سایت تبیان( بحار الانوار، ج ,88 ج 4 )

 

اهمیت نماز جماعت با هر دشواری

پیامبر (ص ) :الصلاة جماعة و لو علی رأس زج

در نماز جماعت شرکت نمایید، گر چه آن را بر سر آهن و نوک نیزه انجام دهید(یعنی  هر قدر سخت و دشوار باشد، از حضور در جماعت دریغ نکنید).

 به نقل از سایت تبیان ( بحار الانوار، ج ,88 ص 4 )

و

پیامبر (ص ) :الصلاة جماعة و لو علی رأس زج اذاسئلت عمن لا یشهد الجماعة فقل : لااعرفه

نماز باید به صورت جماعت خوانده شود،و لو بر نوک تیز پیکان باشد، زمانی که از شما سؤال شد در مورد کسی که به جماعت حاضر نمی شود، بگویید اورا نمی شناسیم .

 به نقل از سایت تبیان ( بحار الانوار، ج ,88 ص 5 )

 

فضیلت نماز جماعت

پیامبر (ص ) :صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بخمس و عشرین درجة

یک نماز که به جماعت برگزار گردد، برتری و فضیلت دارد بر بیست و پنج نماز فرادی .

 به نقل از سایت تبیان ( وسائل الشیعه ، ج 5، ص 374 )

هشدار به امام جماعتی که در نمازش اعتدال ندارد

در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «من ام قوماً فلم یقتصد بهم فی حضوره و قرائته و  رکوعه و سجوده و قعوده و قیامه ردت علی صلاته و لم تجاوز تراقیه و کانت منزلته عندالله منزلة امیر حائر متعد لم یصلح لرعته و لم یقم فیهم بامرالله فقام امیرالمومنین علیه السلام فقال: یا رسول الله بابی انت و امی! و ما منزلة امیر جائر متصد لم یصلح لرعته و لم یقم بامرالله قال هو رابع اربعه من اشد الناس عذاباً یوم القیامة: ابلیس و فرعون و قاتل النفس و رابعهم سلطان حائر»

«کسی که امامت گروهی را به عهده گیرد در برخورد با آنان و قرائت و رکوع و سجده و نشستن و برخاستن خود راه اعتدال و میانه­روی را در پیش نگیرد نمازش مورد پذیرش نخواهد بود و از کتفهای او تجاوز نمی­کند. (قابلیت صعود به بارگاه الهی را ندارد) جایگاه چنین امامی نزد خداوند همچون جایگاه سلطان ستمگر و تجاوزگری است که برای صلاح رعیت خود تلاش ننموده و فرمان الهی را در میان آنها بپای نداشته است. امیرالمؤمنین علیه­السلام برخاست و گفت ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد. جایگاه چنین سلطانی نزد خداوند چگونه است؟ رسول خدا فرمود: پیشوای ستمگر یکی از چهار گروهی است که در روز قیامت دچار سخت­ترین عذابها خواهد شد ابلیس  فرعون قاتل و پیشوای ستمگر همگی در یک رتبه­اند.

[وسایل الشیعه، ج 5، ص 47] به نقل از سایت تبیان

پاداش و اجر امام جماعتی که در نمازش اعتدال دارد

پیامبر (ص) می­فرمایند: «من ام قوماً باذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم فی حضوره و احسن صلاته بقیامه و قراءته و رکوعه و سجوده و قعوده فله مثل اجر القوم و لا ینقص من اجورهم شیء»

«کسی که با اذن و رضایت گروهی امامت نماز آنان را بر عهده گیرد و آنگاه در برخورد با آنها راه اعتدال را در پیش گیرد و قیام و قرائت و رکوع و سجده و نشستن خود را نیکو بجای آورد پاداشی برابر پاداش تمام کسانی که با وی نماز می­گزارند دریافت می­کند بی­آنکه چیزی از اجر نمازگزاران کاسته شود».

[وسایل الشیعه، ج 5، ص 47] به نقل از سایت تبیان

مورد شفیع امام جماعت

پیامبر(ص ) :ان امامک شفیعک الی الله - عز وجل - فلا تجعل شفیعک سفیها و لا فاسقا

همانا امام و پیشنماز تو، شفیع و واسطه توبه درگاه با عظمت الهی است ، پس هرگز کسی  را که فاسد و بی خرد است وسیله و شفیع خود به درگاه الهی قرار مده .

 به نقل از سایت تبیان ( وسائل الشیعه ، ج 5، ص 492 )

 

کناره گیری از جماعت

پیامبر (ص ) :ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاصیة والناحیة فایاکم والشعاب و علیکم بالجماعة و العامة والمسجد

شیطان گرگ انسان است همانند گرگ گوسفندان که همیشه میشهای  دورافتاده وکناره گیر را می گیرد. پس از دسته بندیها (گروه گرایی و خط بازی )بپرهیزید و برشما باد به حضور در جماعت و مجالس عمومی و مسجد.

 به نقل از سایت تبیان ( کنز العمال ، ج 7، ص ,581 حدیث 20355 )


Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:48 ب.ظ

You reported it really well.
we like it cialis soft gel cialis generic tadalafil buy cialis kamagra levitra generic cialis pill online warnings for cialis how does cialis work canadian cialis cialis online deutschland cialis cipla best buy buy generic cialis
Viagra canada
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:32 ق.ظ

Beneficial content. Appreciate it!
viagra order online viagra usa pharmacy online pharmacy viagra generic viagra tablets online is buying viagra online safe how can i order viagra where to buy viagra online where can i buy viagra uk cheap online pharmacy uk online pharmacy sildenafil
depforce plus rx
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:43 ق.ظ
Do yoou have a sspam iszsue onn thiis website; I also aam a blogger, aand I was cufious about ylur situation;
many off us haqve created some nuce proedures and we aare
looking too swa techniaues with other folks, please shoit me ann e-mail iff interested.
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:51 ق.ظ

Regards. Plenty of write ups.

cialis prices cost of cialis per pill cialis purchasing cialis side effects dangers cialis generic availability cialis soft tabs for sale generic for cialis cialis canada on line prescription doctor cialis american pharmacy cialis
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 03:46 ق.ظ

This is nicely said. .
cialis uk next day cialis dose 30mg cialis tadalafil where to buy cialis in ontario cialis 20 mg best price generic cialis levitra tadalafil tablets cialis 20 mg best price generic cialis at walmart best generic drugs cialis
How much does it cost for leg lengthening?
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:43 ب.ظ
Informative article, exactly what I needed.
salar_66
پنجشنبه 23 آذر 1391 09:14 ب.ظ
سلام
استفاده کردم
کپی هم گرفتم که پرینت بگیرم برا مساجد
تشکر، زحمت کشیدید
أجرکم عند الله
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر